HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Predpisi FCC

background image

Predpisi FCC

Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, v skladu s 15. delom

predpisov FCC. Te omejitve so namenjene primerni zaščiti pred škodljivimi motnjami pri stanovanjskih

namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo. Če ta

oprema ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko proizvaja motnje v radijskih zvezah.

Kljub temu ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi teh motenj ne bo. Če ta oprema povzroča

motnje radijskega in televizijskega sprejema, kar lahko ugotovimo z izklopom in vklopom opreme, naj

uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Povežite opremo z vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-tehnikom.

OPOMBA:

Spremembe ali prilagoditve tiskalnika, ki jih izrecno ne odobri HP, lahko izničijo

uporabnikovo garancijo.

Omejitve za napravo razreda B 15. dela predpisov FCC zahtevajo, da uporabljate zaščiten vmesniški

kabel.

204

Dodatek D Informacije o predpisih

SLWW