HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Konfiguracija pladnjev

background image

Konfiguracija pladnjev

Izdelek privzeto vleče papir s pladnja 1. Če je pladenj 1 prazen, začne vleči papir s pladnja 2 ali 3,

če je ta nameščen. Ko konfigurirate pladenj izdelka, se spremenijo nastavitve temperature in hitrosti,

da se zagotovi najboljša kakovost tiskanja za uporabljeno vrsto papirja. Če za vsa ali večino posle

tiskanja uporabljate posebni papir, spremenite omenjeno privzeto nastavitev izdelka.

V naslednji tabeli je navedeno, kako lahko nastavitve pladnjev prilagodite svojim potrebam glede

tiskanja.

Poraba papirja

Konfiguriranje izdelka

Tiskanje

Na oba pladnja naložite enak papir,
tako da bo izdelek, ko se en pladenj
izprazni, vlekel papir z drugega.

Naložite papir na pladenj 1. Če
privzetih nastavitev za vrsto in velikost
papirja niste spremenili, konfiguriranje
ni potrebno.

Opravilo natisnite iz programske
opreme.

Občasno na pladnju, na katerem je
običajno navadni papir, uporabite
posebni papir, na primer težkega ali
pisemskega z glavo.

Naložite posebni papir na pladenj 1.

Preden pošljete opravilo tiskanja, v
pogovornem oknu za tiskanje v
programski opremi izberite vrsto
papirja, ki ustreza posebnemu papirju,
naloženemu na pladnju.

Z enega pladnja pogosto tiskajte na
posebni papir, na primer težki ali
pisemski z glavo.

Naložite posebni papir na pladenj 1 in
konfigurirajte pladenj za to vrsto
papirja.

Preden pošljete opravilo tiskanja, v
pogovornem oknu za tiskanje v
programski opremi izberite vrsto
papirja, ki ustreza posebnemu papirju,
naloženemu na pladnju.

Konfiguracija pladnjev

1.

Poskrbite, da bo izdelek vklopljen.

2.

Naredite nekaj od naslednjega:

Nadzorna plošča: Odprite meni Nastavitev sistema in nato meni Nastavitev

papirja. Izberite pladenj, ki ga želite konfigurirati.

Vdelani spletni strežnik: Kliknite zavihek Settings (Nastavitve) in nato v levem

podoknu kliknite Ravnanje s papirjem.

3.

Spremenite želeno nastavitev pladnja in pritisnite

OK

ali kliknite

Uporabi

.

64

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW