HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series Hjälp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Användarhandbok

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 färg M351 och
HP LaserJet Pro 400 färg M451

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 10/2014

Artikelnummer: CE955-91009

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ är ett varumärke som tillhör

Intel Corporation i USA och andra länder/

regioner.

Java™ är ett varumärke i USA och tillhör

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är

registrerade märken i USA.

background image

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

TIPS:

Tipsen ger användbara råd och genvägar.

OBS!

Meddelanden ger viktig information för att förklara något eller slutföra en uppgift.

VIKTIGT:

Viktigt-meddelanden beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika dataförlust eller

skada på produkten.

VARNING:

Varningar beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika personskador, allvarlig

dataförlust eller större skada på produkten.

SVWW

iii

background image

iv

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

SVWW

background image

Innehåll

1 Produktfakta .................................................................................................................... 1

Produktjämförelse ..................................................................................................................... 2
Miljöfunktioner ......................................................................................................................... 4
Hjälpmedelsfunktioner .............................................................................................................. 4
Produktbilder ........................................................................................................................... 5

Framsida .................................................................................................................. 5
Baksida ................................................................................................................... 6
Gränssnittsanslutningar .............................................................................................. 6
Placering av serie- och modellnummer ......................................................................... 7
Kontrollpanelens layout .............................................................................................. 8

2 Kontrollpanelens menyer .................................................................................................. 9

Menyn HP-webbtjänster .......................................................................................................... 10
Menyn Rapporter ................................................................................................................... 11
Menyn Snabbformulär ............................................................................................................ 12
Menyn Systeminställn. ............................................................................................................ 13
Menyn Service ....................................................................................................................... 18
Menyn Nätverksinst. ............................................................................................................... 19

3 Programvara för Windows ............................................................................................. 21

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Windows ........................................................ 22
Välja rätt skrivardrivrutin för Windows ...................................................................................... 22

Universell HP-skrivardrivrutin ..................................................................................... 24

Installationslägen för universell skrivardrivrutin ............................................. 24

Ändra utskriftsinställningar för Windows ................................................................................... 25

Prioritet för utskriftsinställningar ................................................................................. 25
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 25
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 26
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 26

Ta bort skrivardrivrutinen i Windows ........................................................................................ 27
Verktyg som kan användas för Windows .................................................................................. 27

SVWW

v

background image

Övriga Windows-komponenter och -verktyg ............................................................... 28

Programvara för andra operativsystem ..................................................................................... 28

4 Använda skrivaren i Macintosh ...................................................................................... 29

Programvara för Macintosh ..................................................................................................... 30

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Macintosh ........................................ 30
Installera programvara för operativsystemet för Macintosh ........................................... 30

Installera programvara för Macintosh-datorer som är anslutna direkt till
skrivaren ................................................................................................. 30
Installera programvara för Macintosh-datorer i ett trådanslutet nätverk ............ 31

Konfigurera IP-adressen .............................................................. 31
Installera programvaran ............................................................. 31

Installera programvara för Macintosh-datorer i ett trådlöst nätverk .................. 31

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS genom att
använda kontrollpanelens menyer ............................................... 32
Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel ............... 32

Ta bort skrivardrivrutinen i Macintosh-operativsystem ................................................... 33
Prioritet för utskriftsinställningar i Macintosh ................................................................ 33
Ändra inställningar för skrivardrivrutin för Macintosh ................................................... 33

Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ...................... 33
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................... 34
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ....................................... 34

Programvara för Macintosh-datorer ........................................................................... 34

HP-program för Macintosh ......................................................................... 34

Öppna HP-program ................................................................... 34
Funktioner för HP-program .......................................................... 34

Funktioner i Macintosh som kan hanteras .................................................... 35

Inbyggd HP-webbserver ............................................................. 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Grundläggande utskriftsmetoder i Macintosh ............................................................................. 37

Avbryta en utskrift med Macintosh ............................................................................. 37
Ändra pappersstorlek och papperstyp (Mac) .............................................................. 37
Ändra storlek på dokument eller skriva ut på en anpassad pappersstorlek i Macintosh. ... 37
Skapa och använda skrivarinställningar i Macintosh ................................................... 38
Skriva ut ett försättsblad i Macintosh .......................................................................... 38
Använda vattenstämplar i Macintosh ......................................................................... 38
Skriva ut flera sidor på ett ark i Macintosh ................................................................. 39
Skriva ut på båda sidor av papperet (duplexutskrift) i Macintosh ................................... 39
Ange färgalternativ i Macintosh ................................................................................ 40

Använda AirPrint ................................................................................................................... 41

vi

SVWW

background image

Lösa problem med Mac .......................................................................................................... 42

5 Anslut produkten i Windows .......................................................................................... 43

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................................. 44
Ansluta med USB ................................................................................................................... 44

CD-installation ........................................................................................................ 44

Ansluta till ett nätverk i Windows ............................................................................................. 45

Nätverksprotokoll som stöds ..................................................................................... 45
Installera produkten i ett kabelanslutet nätverk i Windows ............................................ 45

Hämta IP-adressen .................................................................................... 45
Installera programvaran ............................................................................ 46

Installera produkten i ett trådlöst nätverk med Windows (endast trådlösa modeller) ......... 46

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS .......................................... 47
Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS genom att använda
kontrollpanelens menyer ............................................................................ 47
Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel .............................. 47
Installera programvaran för en trådlös produkt som redan finns i nätverket ...... 48

Konfigurera IP-nätverksinställningar i Windows ........................................................... 49

visa och ändra nätverksinställningar ........................................................... 49
Ange eller ändra skrivarlösenordet ............................................................. 49
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................... 49
Inställningar för länkhastighet och duplex .................................................... 50

6 Papper och utskriftsmaterial ........................................................................................... 51

Förstå pappersanvändning ...................................................................................................... 52
Ändra skrivardrivrutinen efter papperstyp och pappersstorlek i Windows ...................................... 53
Pappersstorlekar som kan användas ......................................................................................... 54
Papperstyper som kan användas och fackkapacitet .................................................................... 56
Fylla på papper ..................................................................................................................... 59

Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 59
Fylla på fack 2 eller det extra facket 3 ....................................................................... 60

Konfigurera facken ................................................................................................................. 62

7 Tonerkassetter ................................................................................................................ 63

Information om tonerkassetter .................................................................................................. 64
Materialvyer .......................................................................................................................... 65

Tonerkassettvy ........................................................................................................ 65

Hantera tonerkassetter ............................................................................................................ 66

Ändra inställningar för utskriftskassetter ...................................................................... 66

Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut ........................................... 66

SVWW

vii

background image

Aktivera eller avaktivera inställningarna för Snart slut från kontrollpanelen ...... 66
Skriva ut med EconoMode ......................................................................... 67

Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial ...................................................... 67

Återvinning av förbrukningsmaterial ........................................................... 67
Förvara tonerkassetter ............................................................................... 67
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ............................. 68

HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ......................................................... 68

Utbytesinstruktioner ................................................................................................................ 69

Byta tonerkassetter .................................................................................................. 69

Lösa problem med förbrukningsmaterial .................................................................................... 73

Kontrollera tonerkassetterna ...................................................................................... 73

Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial ............................................... 74
Tolka utskriftskvalitetssidan ........................................................................ 75
Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador ...................................... 75
Återkommande defekter ............................................................................ 76

Tolka meddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen .................................. 77

10.XXXX Fel på förbrukningsmat. ............................................................... 77
Använd <färg> används ........................................................................... 77
Använd <färg> installerad Tryck på [OK] för att fortsätta .............................. 77
Använda förbrukningsmaterial används ...................................................... 78
Byt ut <färg> ........................................................................................... 78
Cyan i fel position .................................................................................... 78
Cyanpatron låg ....................................................................................... 78
Cyan är snart slut ..................................................................................... 78
Felaktigt material ...................................................................................... 79
Färg som inte kan hanteras <färg> Tryck på [OK] för att fortsätta .................. 79
Gul i fel position ...................................................................................... 79
Gul kassett snart slut ................................................................................. 79
Gult är snart slut ....................................................................................... 80
Inkompatibel <färg> ................................................................................. 80
Installera <färg>-kassett ............................................................................ 80
Låg nivå på förbr. mat .............................................................................. 80
Magenta i fel position ............................................................................... 81
Magentapatron låg .................................................................................. 81
Magenta är snart slut ................................................................................ 81
Svart i fel position .................................................................................... 81
Svart patron snart slut ............................................................................... 82
Svart snart slut ......................................................................................... 82
Ta bort transportlås från <färg>-kassett ....................................................... 82
Ta bort transportlås från kassetterna ........................................................... 82
Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats ........................................ 82

viii

SVWW

background image

8 Utskriftsfunktioner .......................................................................................................... 85

Avbryta en utskrift .................................................................................................................. 86
Grundläggande utskriftsmetoder i Windows .............................................................................. 87

Öppna skrivardrivrutinen i Windows ......................................................................... 87
Få hjälp med utskriftsalternativ i Windows .................................................................. 88
Ändra antalet utskriftsexemplar med Windows ........................................................... 88
Spara egna utskriftsinställningar för återanvändning i Windows ................................... 88

Använda en utskriftsgenväg i Windows ...................................................... 88
Skapa utskriftsgenvägar ............................................................................ 90

Förbättra utskriftskvaliteten med Windows .................................................................. 92

Välja sidstorlek i Windows ........................................................................ 92
Välja en egen sidstorlek i Windows ............................................................ 92
Välja papperstyp i Windows ..................................................................... 93
Välja pappersfack i Windows ................................................................... 93

Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift) i Windows .............................................. 93

Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows ............................................... 93
Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows ........................................... 95

Skriva ut flera sidor per ark i Windows ...................................................................... 96
Välja sidorientering i Windows ................................................................................. 98
Ange färgalternativ i Windows ................................................................................. 99

Använda HP ePrint ............................................................................................................... 101
Ytterligare utskriftsmetoder i Windows .................................................................................... 102

Skriva ut färgtext som svart (gråskala) i Windows ..................................................... 102
Skriva ut förtryckta brevhuvudspapper eller formulär i Windows ................................. 102
Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows ............................... 104
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper i Windows ..................... 107
Anpassa ett dokument efter sidstorleken i Windows ................................................... 109
Lägga till en vattenstämpel i ett dokument i Windows ................................................ 110
Skapa ett häfte med Windows ................................................................................ 111

9 Färg ............................................................................................................................. 113

Justera färg ......................................................................................................................... 114

Ändra färgtema för ett utskriftsjobb .......................................................................... 114
Ändra färgalternativ .............................................................................................. 115
Manuella färgalternativ .......................................................................................... 115

Använd alternativet HP EasyColor .......................................................................................... 117
Matcha färger med datorskärmen .......................................................................................... 118

10 Hantering och underhåll ............................................................................................. 119

Skriva ut informationssidor .................................................................................................... 120

SVWW

ix

background image

Använda den inbäddade HP-webbservern .............................................................................. 121

Öppna den inbyggda webbservern ......................................................................... 121
Funktioner i den inbäddade HP-webbservern ............................................................ 121

Använda programvaran HP Web Jetadmin ............................................................................. 122
Säkerhetsfunktioner för produkten .......................................................................................... 122

Ange ett systemlösenord ......................................................................................... 122

Ekonomiinställningar ............................................................................................................ 123

Skriva ut med EconoMode ..................................................................................... 123
Energisparlägen .................................................................................................... 123

Aktivera viloläge .................................................................................... 123
Ange tidsperiod för Automatisk avstängning .............................................. 123

Arkivutskrift .......................................................................................................... 124

Installera DIMM-minneskort ................................................................................................... 125

Installera DIMM-minneskort ..................................................................................... 125
Aktivera minne ...................................................................................................... 128
Kontrollera DIMM-installation .................................................................................. 129
Minnestilldelning ................................................................................................... 129

Rengöra produkten ............................................................................................................... 131
Produktuppdateringar ........................................................................................................... 131

11 Lösa problem ............................................................................................................. 133

Självhjälp ............................................................................................................................ 134
Checklista för lösning av allmänna problem ............................................................................ 135

Faktorer som påverkar produktens prestanda ............................................................ 136

Återställa fabriksinställningar ................................................................................................. 137
Tolka meddelanden på kontrollpanelen ................................................................................... 138

Kontrollpanelens meddelandetyper .......................................................................... 138
Meddelanden på kontrollpanelen ............................................................................ 138

10.XXXX Fel på förbrukningsmat. ............................................................. 138
49 Fel Slå av och på .............................................................................. 139
50.X Fixeringsfel Slå av och på ............................................................... 139
51.XX Fel Slå av och på ......................................................................... 139
54.XX Fel Slå av och på ......................................................................... 139
55.X Fel Slå av och på ........................................................................... 140
57 Fläktfel Slå av och på ........................................................................ 140
59.X Fel Slå av och på ........................................................................... 140
79 Fel Slå av och på .............................................................................. 141
79 Servicefel Slå av och på .................................................................... 141
Använd <färg> används ......................................................................... 141
Använd <färg> installerad Tryck på [OK] för att fortsätta ............................ 141
Använda förbrukningsmaterial används .................................................... 142

x

SVWW

background image

Bak. lucka öppen ................................................................................... 142
Byt ut <färg> ......................................................................................... 142
Cyan i fel position .................................................................................. 142
Cyanpatron låg ..................................................................................... 142
Cyan är snart slut ................................................................................... 143
Enhetsfel Tryck på [OK] ........................................................................... 143
Felaktigt material .................................................................................... 143
Fel storlek i fack # Ladda <storlek> Tryck på [OK] ..................................... 143
Fr. lucka öppen ...................................................................................... 144
Färg som inte kan hanteras <färg> Tryck på [OK] för att fortsätta ................ 144
Gul i fel position .................................................................................... 144
Gul kassett snart slut ............................................................................... 144
Gult är snart slut ..................................................................................... 144
Inkompatibel <färg> ............................................................................... 145
Installera <färg>-kassett .......................................................................... 145
Ladda fack # <TYP> <STORLEK> ............................................................. 145
Ladda fack <X> Tryck på [OK] för tillgängliga media ................................. 145
Ladda fack 1 <TYP> <STORLEK> ............................................................. 146
Ladda fack 1 vanligt <STORLEK> Rengöringsläge [OK] för att starta ............ 146
Låg nivå på förbr. mat ............................................................................ 146
Magenta i fel position ............................................................................. 146
Magentapatron låg ................................................................................ 146
Magenta är snart slut .............................................................................. 147
Manuell dubbelsidig utskrift Ladda fack <X> Tryck på [OK] ......................... 147
Manuell matning <TYP> <STORLEK> Tryck på [OK] för tillgängliga media .... 147
Minne snart slut Tryck på [OK] ................................................................. 147
Ogiltig drivrutin Tryck på [OK] ................................................................. 148
Rengör . . . ............................................................................................ 148
Svart i fel position .................................................................................. 148
Svart patron snart slut ............................................................................. 148
Svart snart slut ....................................................................................... 148
Ta bort transportlås från <färg>-kassett ..................................................... 149
Ta bort transportlås från kassetterna ......................................................... 149
Trassel i <fack> ..................................................................................... 149
Trassel i fack # Åtgärda trassel och därefter: Tryck på [OK] ........................ 149
Utskriftsfel Tryck på [OK] ......................................................................... 149
Utskriftsfel, tryck på OK. Om felet återkommer stänger du av produkten och
slår på den igen. ................................................................................... 150
Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats ...................................... 150

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig .......................................................................... 151

Skrivaren matar inte in papper ............................................................................... 151

SVWW

xi

background image

Skrivaren matar in flera pappersark ........................................................................ 151
Förhindra papperstrassel ........................................................................................ 151

Rensa trassel ....................................................................................................................... 153

Platser där papperstrassel kan förekomma ............................................................... 153
Rensa papperstrassel i fack 1 ................................................................................. 154
Rensa papperstrassel i fack 2 ................................................................................. 155
Rensa trassel i området kring fixeringsenheten .......................................................... 156
Rensa papperstrassel i utmatningsfacket ................................................................... 158
Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift) ....... 158

Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 161

Använd alltid rätt inställning för papperstyp i skrivardrivrutinen ................................... 161

Ändra inställning för papperstyp i Windows .............................................. 161
Ändra inställning för papperstyp i Macintosh ............................................. 161

Justera färginställningarna i skrivardrivrutinen ........................................................... 162

Ändra färgtema för ett utskriftsjobb ........................................................... 162
Ändra färgalternativ ............................................................................... 163

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper .................................... 163
Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 164
Kalibrera skrivaren för att justera färgerna ............................................................... 164
Kontrollera tonerkassetterna .................................................................................... 165

Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial ............................................. 166
Tolka utskriftskvalitetssidan ...................................................................... 167
Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador .................................... 167
Återkommande defekter .......................................................................... 168

Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov ................................. 168

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 170

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 170
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 171

Lösa produktanslutningsproblem ............................................................................................. 172

Lösa problem med direktanslutning .......................................................................... 172
Lösa nätverksproblem ............................................................................................ 172

Dålig fysisk anslutning ............................................................................ 172
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ......................................... 172
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren .............................................. 173
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket ....... 173
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ................................ 173
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd .......................................... 173
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga ...... 173

Lösa problem med trådlösa nätverk ........................................................................................ 174

Checklista för trådlös anslutning .............................................................................. 174

xii

SVWW

background image

På kontrollpanelen visas meddelandet: Den trådlösa funktionen i den här produkten har
stängts av. ............................................................................................................ 175
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ...................... 175
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ......... 175
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats .................................................................................................................. 176
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................... 176
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ........... 176
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ...................................................... 176
Det trådlösa nätverket fungerar inte ......................................................................... 177

Lösa problem med enhetens programvara från Windows .......................................................... 178
Lösa problem med enhetens programvara från Mac ................................................................. 180

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax .......................................................... 180
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan i Skrivare och fax ....................................... 180
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och
fax ...................................................................................................................... 180
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 180
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
efter att drivrutinen har valts. .................................................................................. 181
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning .................. 181

Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör .................................................................... 183

Beställ delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ....................................................................... 184
Artikelnummer ..................................................................................................................... 184

Bilaga B Service och support ............................................................................................ 185

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti .......................................................................... 186
HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter ............................. 188
Data lagrade på tonerkassetten ............................................................................................. 189
Licensavtal för slutanvändare ................................................................................................. 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Kundsupport ........................................................................................................................ 194
Packa om produkten ............................................................................................................. 195

Bilaga C Produktspecifikationer ....................................................................................... 197

Fysiska specifikationer .......................................................................................................... 198
Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission ............................................... 198
Miljöspecifikationer .............................................................................................................. 198

Bilaga D Föreskrifter ........................................................................................................ 199

FCC-bestämmelser ................................................................................................................ 200

SVWW

xiii

background image

Föregångare när det gäller miljövänliga produkter ................................................................... 201

Skydda miljön ...................................................................................................... 201
Ozon ................................................................................................................... 201
Strömförbrukning .................................................................................................. 201
Tonerförbrukning ................................................................................................... 201
Pappersanvändning ............................................................................................... 201
Plast .................................................................................................................... 201
HP LaserJet-förbrukningsartiklar ............................................................................... 202
Instruktioner för retur och återvinning ....................................................................... 202

USA och Puerto Rico ............................................................................... 202

Flera returer (mer än en kassett) ................................................ 202
Retur av enstaka kassett ........................................................... 202
Leverans ................................................................................. 202

Returer utanför USA ................................................................................ 203

Papper ................................................................................................................. 203
Materialrestriktioner .............................................................................................. 203
Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU. ....................... 204
Kemiska ämnen .................................................................................................... 204
Material Safety Data Sheet (MSDS) ......................................................................... 204
Mer information .................................................................................................... 205

Konformitetsdeklaration ........................................................................................................ 206
Överensstämmelseförklaring (trådlösa modeller) ....................................................................... 208
Säkerhetsinformation ............................................................................................................ 210

Lasersäkerhet ........................................................................................................ 210
Kanadensiska DOC-regler ...................................................................................... 210
VCCI-deklaration (Japan) ....................................................................................... 210
Instruktioner för nätsladd ........................................................................................ 210
Nätsladdar (Japan) ............................................................................................... 210
EMI-deklaration (Korea) ......................................................................................... 211
Laserdeklaration för Finland ................................................................................... 211
GS-redogörelse (Germany) ..................................................................................... 212
Ämnestabell (Kina) ................................................................................................ 212
Bestämmelser om begränsningar för farliga ämnen (Turkiet) ....................................... 212
Yttrandet RoHS (Restriction on Hazardous Substances) (Ukraina) ................................. 212

Ytterligare bestämmelser för trådlösa produkter ........................................................................ 213

FCC-överensstämmelse för USA .............................................................................. 213
Bestämmelser för Australien .................................................................................... 213
ANATEL-bestämmelsen för Brasilien ......................................................................... 213
Bestämmelser för Kanada ....................................................................................... 213
EU-bestämmelser ................................................................................................... 213
Bestämmelser för Frankrike ..................................................................................... 214

xiv

SVWW

background image

Bestämmelser för Ryssland ...................................................................................... 214
Bestämmelser för Korea ......................................................................................... 214
Bestämmelser för Taiwan ....................................................................................... 214
Vietnam Telecom – trådansluten/trådlös märkning för godkända produkter av ICTQC-
typ ...................................................................................................................... 215

Index ............................................................................................................................... 217

SVWW

xv

background image

xvi

SVWW