HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel

background image

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel

Om din trådlösa router inte har funktioner för WiFi-Protected Setup (WPS) använder du den här

metoden till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk. Genom att använda en USB-kabel till att

SVWW

Ansluta till ett nätverk i Windows

47

background image

överföra inställningarna blir det enklare att skapa en trådlös anslutning. När konfigurationen är klar

kan du koppla från USB-kabeln och använda den trådlösa anslutningen.

1.

Sätt in cd-skivan med programvaran i datorns cd-enhet.

2.

Följ instruktionerna på skärmen. Välj alternativet Anslut med ett trådlöst nätverk när du

uppmanas till det. Anslut USB-kabeln till skrivaren när du uppmanas till det.

VIKTIGT:

Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra så av installationsprogrammet.

3.

När installationen är slutförd skriver du ut konfigurationssidan för att säkerställa att skrivaren har

ett SSID-namn.

4.

När installation är slutförd kopplar du från USB-kabeln.