HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Inställningar för länkhastighet och duplex

background image

Inställningar för länkhastighet och duplex

OBS!

Den här informationen gäller endast Ethernet-nätverk. Den gäller inte trådlösa nätverk.

OBS!

Felaktiga ändringar av inställningarna för länkhastighet kan förhindra produktens

kommunikation med andra nätverksenheter. I de flesta fall bör produktens automatiska läge användas.

Ändringar kan få produkten att startas om. Ändringar ska endast genomföras när produkten är i

viloläge.

1.

Tryck på knappen

OK

på kontrollpanelen för att öppna menyerna.

2.

Öppna följande menyer:

Nätverksinst.

Länkhastighet

3.

Välj någon av följande inställningar genom att använda pilknapparna.

Automatisk

10T Full

10T Halv:

100TX Full

100TX Halv

OBS!

Inställningen måste motsvara den nätverksprodukt som du ansluter till (nav, brytare,

gateway, router och dator)

4.

Tryck på knappen

OK

. Produkten stängs av och slås på igen.

50

Kapitel 5 Anslut produkten i Windows

SVWW