HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Avbryta en utskrift med Macintosh

background image

Avbryta en utskrift med Macintosh

1.

Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på knappen Avbryt på kontrollpanelen.

OBS!

När du trycker på knappen Avbryt tas den utskrift som just håller på att bearbetas bort.

Om det finns mer än en process i gång avbryts den process som för närvarande visas på

kontrollpanelen när du trycker på Avbryt .

2.

Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Program: Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta

utskriften.

Skrivarkö: Öppna skrivarkön genom att dubbelklicka på produktens symbol i dockan.

Markera utskriften och klicka sedan på Ta bort.