HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Manuella färgalternativ

background image

Manuella färgalternativ

Använd manuella färgalternativ för att justera alternativen Neutrala gråtoner, Halvton och

Kantkontroll för text, grafik och foton.

SVWW

Justera färg

115

background image

Tabell 9-1

Manuella färgalternativ

Inställningsbeskrivning

Inställningsalternativ

Kantkontroll

Med inställningen Kantkontroll bestämmer du
utseendet på kanter. Det finns två komponenter i
kantkontroll: adaptiv halvtoning och svällning. Med
adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med
svällning minskas effekten av felaktig passning
mellan färgplan genom att kanterna på angränsande
objekt överlappar varandra en aning.

AV stänger av både svällning och adaptiv halvtoning.

Lätt sätter svällningen till lägsta nivå. Adaptiv halvtoning är på.

Normal sätter svällningen till mellannivå. Adaptiv halvtoning är
på.

Maximal är den aggressivaste svällningsinställningen. Adaptiv
halvtoning är på.

Halvton

Alternativen för Halvton påverkar färgutskriftens
klarhet och upplösning.

Med alternativet Utjämna blir resultatet bättre för stora, helfyllda
områden. Fotografier blir bättre genom att färgövergångarna blir
jämnare. Välj det här alternativet när det är viktigt att ytan ska
vara jämn.

Alternativet Detalj är användbart för text och grafik där
skillnader mellan linjer eller färger ska vara skarp, t.ex. i bilder
som innehåller ett mönster eller många detaljer. Välj det här
alternativet när skarpa kanter och små detaljer är viktigt.

Neutrala gråtoner

Med inställningen Neutrala gråtoner anger du
vilken metod du vill använda för att skapa gråtoner i
text, grafik och fotografier.

Endast svart genererar neutrala färger (grå nyanser och svart)
och använder endast svart toner. Detta garanterar neutrala färger
utan färgstick. Den här inställningen passar bäst för dokument och
utskrifter av overheadblad i gråskalor.

4-färg ger neutrala färger (grå nyanser och svart) genom att
kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir
nyanserna och övergångarna till andra färger jämnare och du
kan även få allra mörkaste svart.

116

Kapitel 9 Färg

SVWW