HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Överensstämmelseförklaring (trådlösa modeller)

background image

Säkerhetsinformation om material

Se

www.hp.com/go/environment

eller

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

SVWW

Föregångare när det gäller miljövänliga produkter

205

background image

Konformitetsdeklaration

Överensstämmelseförklaring

enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1002-00-rel.1.0

Tillverkarens adress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn:

HP LaserJet Pro 300 färg M351a

HP LaserJet Pro 400 färg M451dn

Reglerat modellnummer:

2)

BOISB-1002-00

Produktalternativ:

ALLA

Tonerkassetter:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET:

IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Klass 1 Laser/LED-produkt)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klass B

1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998+A1 +A2

FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass B

1)

/ ICES-003, utgåva 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

ENERGIANVÄNDNING:

Bestämmelse (EG) nr 1275/2008

ENERGY STAR®-kvalificerad bildutrustning, testmetod för typisk elförbrukning

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EuP-direktivet 2005/32/EG, och har
i enlighet med detta CE-märkningen

.

Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får
inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda
påverkas.

1.

Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

2.

Enligt regleringar har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller
produktnummer.

206

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

Boise, Idaho USA

Oktober 2011

Endast för regleringssyften, kontakta:

Kontakt i Europa

Den lokala HP-återförsäljaren eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49 (703) 114 31 43)

www.hp.eu/

certificates

Kontakt i USA

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

SVWW

Konformitetsdeklaration

207

background image

Överensstämmelseförklaring (trådlösa modeller)

Överensstämmelseförklaring

enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1002-01-rel.1.0

Tillverkarens adress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn:

HP LaserJet Pro 400 färg M451nw

HP LaserJet Pro 400 färg M451dw

Reglerat modellnummer:

2)

BOISB-1002-01

Produktalternativ:

ALLA

Radiomodul

3)

SDGOB-0892

Tonerkassetter:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET:

IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Klass 1 Laser/LED-produkt)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klass B

1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998+A1 +A2

FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass B

1)

/ ICES-003, utgåva 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Radio

3)

EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05)

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

FCC titel 47 CFR, artikel 15 underartikel C (avsnitt 15.247) / IC: RSS-210

ENERGIANVÄNDNING:

Bestämmelse (EG) nr 1275/2008

ENERGY STAR®-kvalificerad bildutrustning, testmetod för typisk elförbrukning

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EU, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och EuP-direktiv 2005/32/EG, och har i
enlighet med detta CE-märkningen

.

208

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får
inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda
påverkas.

1.

Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

2.

Enligt regleringar har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller
produktnummer.

3.

I denna produkt används en radiomodul, vars kontrollmodellnummer är SDGOB-0892, vilket krävs för att uppfylla de tekniska
bestämmelser som gäller i de länder/regioner där produkten kommer att säljas.

Boise, Idaho USA

Oktober 2011

Endast för regleringssyften, kontakta:

Kontakt i Europa

Den lokala HP-återförsäljaren eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49 (703) 114 31 43)

www.hp.eu/

certificates

Kontakt i USA

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

SVWW

Överensstämmelseförklaring (trådlösa modeller)

209