HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Skrivaren matar inte in papper

background image

Skrivaren matar inte in papper

Om skrivaren inte matar in papper från facket provar du med följande åtgärder.

1.

Öppna skrivaren och ta bort allt papperstrassel.

2.

Fyll på facket med rätt pappersstorlek för utskriftsjobbet.

3.

Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera

pappersledarna efter märkningen för pappersstorlek längst ned i facket.

4.

Kontrollera på skrivarens kontrollpanel om skrivaren väntar på att du ska bekräfta ett meddelande

om att fylla på papper manuellt. Fyll på papper och fortsätt.