HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Byt ut <färg>

background image

Byt ut <färg>

Beskrivning

Tonerkassetten börjar ta slut och produkten är konfigurerad av kunden att avbryta utskriften när den når

en mycket låg nivå.

Rekommenderad åtgärd

För att garantera bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att tonerkassetten byts ut när meddelandet

visas. Du kan fortsätta att skriva ut tills du märker en försämring i utskriftskvaliteten. Faktisk livslängd på

kassetten varierar. När HP-förbrukningsmaterialet har nått nivån snart slut upphör HP:s skyddsgaranti

för det förbrukningsmaterialet. Alla utskriftsdefekter och defekter i tonerkassetterna som orsakas av att

ett förbrukningsmaterial från HP används vid fortsättning i snart slut-läge kommer inte att betraktas som

defekter i material eller arbete under HP:s garanti för tonerkassetter.