HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

background image

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW

background image

Tolka utskriftskvalitetssidan

1.

På kontrollpanelen öppnar du menyn Rapporter.

2.

Välj alternativet Utskriftskvalitetssida för att skriva ut sidan.

Den här sidan innehåller fem färgband som är uppdelade i fyra grupper på det sätt som visas i

följande bild. Genom att granska varje grupp kan du isolera problemet till en viss tonerkassett.

Avsnitt

Tonerkassett

1

Gul

2

Cyan

3

Svart

4

Magenta

Om prickar eller ränder bara förekommer i en av grupperna byter du ut tonerkassetten som gäller

den gruppen.

Om prickar förekommer i flera grupper skriver du ut en rengöringssida. Om inte detta löser

problemet undersöker du om prickarna alltid har samma färg, t.ex. om magentafärgade prickar

förekommer i alla fem färgbanden. Om alla prickar har samma färg byter du den tonerkassetten.

Om ränder förekommer i flera färgband kontaktar du HP. Det är troligen en annan komponent än

tonerkassetterna som orsakar problemet.

Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

1.

Ta bort tonerkassetten från skrivaren och kontrollera att tätningstejpen har tagits bort.

2.

Kontrollera om minneskretsen är skadad.

SVWW

Lösa problem med förbrukningsmaterial

75

background image

3.

Undersök ytan på den gröna bildtrumman längst ned på tonerkassetten.

VIKTIGT:

Vidrör inte den gröna valsen (bildtrumma) längst ned på kassetten. Om det finns

fingeravtryck på bildtrumman kan kvaliteten på utskrifterna försämras.

4.

Om du ser några repor, fingeravtryck eller andra skador på bildtrumman byter du ut

tonerkassetten.

5.

Om bildtrumman inte verkar vara skadad, vippar du tonerkassetten försiktigt ett par gånger och

installerar den på nytt. Skriv ut ett par sidor till för att se om felet försvinner.