HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - 10.XXXX Fel på förbrukningsmat.

background image

10.XXXX Fel på förbrukningsmat.

Beskrivning

Minneskretsen för förbrukningsmaterial på en av tonerkassetterna saknas eller kan inte läsas.

10,0000 = fel på svart minneskrets

10,0001 = fel på cyan minneskrets

10,0002 = fel på magenta minneskrets

10,0003 = fel på gul minneskrets

10,1000 = svart minneskrets saknas

10.1001 = cyan minneskrets saknas

10.1002 = magenta minneskrets saknas

10.1003 = gul minneskrets saknas

Rekommenderad åtgärd

Sätt i tonerkassetten igen.

Stäng av produkten och slå på den igen.

Om problemet kvarstår byter du ut tonerkassetten.