HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna)

background image

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

208

Ek D Düzenleme bilgileri

TRWW