HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tepsileri yapılandırma

background image

Tepsileri yapılandırma

Varsayılan olarak, ürün Tepsi 1'den kağıt çeker. Tepsi 1 boşsa, ürün Tepsi 2'den ya da yüklüyse Tepsi

3'ten kağıt çeker. Bu üründe tepsiyi yapılandırmak, kullandığınız kağıt türünde en iyi baskı kalitesini

elde etmek için ısı ve hız ayarlarını değiştirir. Üründeki baskı işlerinin tümünde veya çoğunda özel kağıt

kullanıyorsanız, bu varsayılan ayarı üründe değiştirin.

Aşağıdaki tablo, baskı gereksinimlerinizi karşılamak için kullanabileceğiniz olası tepsi ayarlarını

listeler.

Kağıt kullanımı

Ürünü yapılandırma

Yazdırma

Tepsi 1'e ve diğer tepsiye aynı kağıdı
yerleştirin ve bir tepsi boş olduğunda
ürünün kağıdı diğer tepsiden almasını
sağlayın.

Tepsi 1'e kağıt yerleştirin. Tür ve
boyutun varsayılan ayarları
değiştirilmemişse, yapılandırma
gerekmez.

Yazılım programından, işi yazdırın.

Genellikle düz kağıt içeren tepsiden ara
sıra ağır kağıt veya antetli kağıt gibi
özel kağıtları kullanma.

Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin.

Yazılım programının yazdır iletişim
kutusundan, yazdırma işini
göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş
olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü
seçin.

Ağır kağıt veya antetli kağıt gibi özel
kağıtları bir tepsiden sık olarak
kullanma.

Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin ve tepsiyi
kağıt türüne uygun yapılandırın.

Yazılım programının yazdır iletişim
kutusundan, yazdırma işini
göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş
olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü
seçin.

Tepsileri yapılandırma

1.

Ürünün açık olduğundan emin olun.

2.

Aşağıdaki görevlerden birini yapın:

Kontrol paneli: Sistem Kurulumu menüsünü açın ve Kağıt Ayarı menüsünü açın.

Yapılandırmak istediğiniz tepsiyi seçin.

Katıştırılmış Web sunucusu: Ayarlar sekmesini ve sonra sol bölmede Kağıt İşleme'yi

tıklatın.

3.

İstediğiniz tepsi ayarını değiştirin ve

OK

düğmesine basın veya

Uygula

'yı tıklatın.

62

Bölüm 6 Kağıt ve yazdırma ortamları

TRWW