HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Servis menüsü

background image

Servis menüsü

Varsayılan ayarları geri yüklemek, ürünü temizlemek ve baskı çıktısını etkileyen özel modları

etkinleştirmek için bu menüyü kullanın. Yıldızlı (*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi

Alt menü öğesi

Açıklama

Temizleme Sayfası

Basılan çıktıda toner lekeleri veya başka izler

görürseniz ürünü temizlemek için bu seçeneği
kullanın. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve
toner artıklarını temizler.

Bu öğeyi seçtiğinizde, ürün, Tepsi 1'e düz kağıt
yükledikten sonra

Tamam

düğmesine basarak

temizleme işlemini başlatmanızı ister. İşlem
tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı
atın.

NOT:

Otomatik dupleksleyicisi olmayan

modellerde, ürün ilk tarafı yazdırır ve daha sonra,
sayfayı çıkış tepsisinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e
yeniden yerleştirmenizi ister.

USB Hızı

Yüksek*

Tam

Ürünün gerçekten yüksek hızda çalışabilmesi için,
yüksek hızının etkinleştirilmiş olması ve yine yüksek
hızda çalışan bir EHCI ana bilgisayar denetleyicisine
bağlı olması gerekir. Bu menü öğesi ürünün geçerli
çalışma hızını yansıtmaz.

Az Kağıt Kıvrılması

Açık

Kapalı*

Yazdırılan sayfalar sürekli bükülüyorsa, bu seçeneği
kullanarak ürün için bükülmeyi azaltan bir moda
ayarlayın.

Arşiv Yazdırma

Açık

Kapalı*

Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırıyorsanız, bu
seçeneği kullanarak ürün için toner bulaşmasını ve
tozlanmayı azaltan bir moda ayarlayın.

Ürün Yazılımı Tarihi

Geçerli

ürün

yazılımı tarih kodunu görüntüler.

Varsayılanları Geri Yükle

Tüm

özelleştirilmiş menü ayarlarını fabrika varsayılan

değerlerine döndürür.

18

Bölüm 2 Kontrol paneli menüleri

TRWW