HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

background image

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

LÜTFEN BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans

Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi olarak veya temsil ettiğiniz kuruluş olarak) (b) Hewlett-Packard

Company ("HP") şirketi arasında, yazılım ürününü ("Yazılım") nasıl kullanacağınızı düzenleyen bir

sözleşmedir. Yazılım ile ilgili olarak HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda çevrimiçi belge biçimindeki

bir lisans sözleşmesi dahil olmak üzere ayrı bir sözleşme olması durumunda bu EULA geçerli değildir.

"Yazılım" terimi (i) ilişkili ortamları, (ii) kullanıcı kılavuzu ve diğer basılı belgeleri ve (iii) "çevrimiçi"

veya elektronik belgeleri (topluca "Kullanıcı Belgelerini") kapsayabilir.

YAZILIMLA İLGİLİ HAKLAR YALNIZCA İŞBU EULA SÖZLEŞMESİNİN TÜM KOŞULLARINI VE

HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ KAYDIYLA VERİLMEKTEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURMAK,

KOPYALAMAK, İNDİRMEK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE

TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU EULA HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARINI KABUL

ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN, İNDİRMEYİN, KOPYALAMAYIN VE KULLANMAYIN.

YAZILIMI SATIN ALDIYSANIZ AMA EULA HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ

GERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE YAZILIMI

SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN; YAZILIM BAŞKA BİR HP ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE YÜKLENDİYSE VEYA

KULLANIMA SUNULDUYSA, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ TAMAMEN İADE EDEBİLİRSİNİZ.

1.

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI. Yazılım, HP mülkiyetindeki yazılıma (“HP Yazılımı”) ek olarak, üçüncü

tarafların lisanslar altındaki yazılımları da (“Üçüncü Taraf Yazılımı” ve “Üçüncü Taraf Lisansı”)

içerebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımı, ilgili Üçüncü Taraf Lisansının şart ve koşullarına tabi

olmak kaydıyla size lisanslanır. Genellikle Üçüncü Taraf Lisansı, “license.txt” veya “readme”

türündeki bir dosyada bulunur. Bir Üçüncü Taraf Lisansını bulamıyorsanız HP destek ile temas

kurmalısınız. Üçüncü Taraf Lisansları, kaynak kodunun kullanılabilmesini sağlayan lisanlar (GNU

Genel Kullanım Lisansı gibi) içeriyorsa ve ilgili kaynak kodu Yazılıma dahil edilmemişse, bu tür bir

kaynak kodunu nasıl elde edeceğinizi öğrenmek için HP'nin web sitesindeki (hp.com) ürün destek

sayfalarına bakın.

2.

LİSANS HAKLARI. Bu EULA’nın tüm şart ve koşullarına uyduğunuz sürece aşağıdaki haklara sahip

olacaksınız:

a. Kullanım. HP, HP yazılımının bir kopyasının Kullanımı için size bir lisans verecektir.

“Kullanım”, HP Yazılımını kurma, kopyalama, depolama, yükleme, yürütme, görüntüleme ve

diğer şekillerde kullanma anlamına gelecektir. HP Yazılımında değişiklik yapamamakla

birlikte HP yazılımının herhangi bir lisanslama veya kontrol özelliğini devre dışı

bırakamazsınız. Bu Yazılım, bir görüntüleme veya yazdırma ürünüyle birlikte Kullanım için HP

tarafından sağlanmışsa (örn. Yazılım bir yazıcı sürücüsü, ürün yazılımı veya eklentiyse), HP

yazılımı yalnızca bu tür ürünle (“HP Ürünü”) birlikte kullanılabilir. Kullanımla ilgili diğer

kısıtlamalar, Kullanıcı Belgesinde bulunmaktadır. Kullanım için HP Yazılımının bileşen

parçalarını ayıramazsınız. HP Yazılımını dağıtma hakkınız yoktur.

b. Kopyalama. Kopyalama hakkınız, her kopyanın tüm orijinal HP Yazılımı mülkiyet

bildirimlerini içermesi ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanılması koşuluyla HP Yazılımının

arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

3.

YÜKSELTMELER. HP tarafından sağlanan HP Yazılımını bir yükseltme, güncelleştirme veya ek

(bunların yerine ortak olarak “Yükseltme”) olarak Kullanmak için, HP tarafından tanımlanan

orijinal HP Yazılımı için Yükseltme açısından uygun şekilde lisanslı olmanız gerekir. Yükseltmenin

orijinal HP Yazılımının yerini aldığı durumlarda, bu tür HP Yazılımını kullanamayabilirsiniz. Bu

EULA, Yükseltmeyle ilgili olarak HP tarafından başka koşullar belirtilmediği sürece tüm

186

Ek B Servis ve destek

TRWW

background image

Yükseltmeler için geçerlidir. Bu EULA ile bu tür diğer şartlar arasında bir uyumsuzluk olması

durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.

4.

DEVİR.

a. Üçüncü Tarafa Devir. HP Yazılımının ilk nihai kullanıcısı, HP Yazılımını bir defaya mahsus

olmak üzere başka bir nihai kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir devir işlemi tüm bileşen

parçaları, ortamı, Kullanıcı Belgesini, bu EULA’yı ve mümkünse Orijinallik Sertifikasını

içermelidir. Devir, konsinye satış gibi dolaylı bir devir olamaz. Devir öncesinde, devredilen

Yazılımı alan nihai kullanıcı bu EULA’yı kabul etmelidir. HP Yazılımı devredildikten sonra

lisansınız otomatik olarak sona erecektir.

b. Kısıtlamalar. HP Yazılımını kiralayamaz, ödünç veremez, ticari amaçlarla başkalarının

kullanmasına izin veremez veya büro kullanımına açamazsınız. Bu EULA’da açıkça

belirtilmediği sürece HP Yazılımının alt lisansını veremez, HP Yazılımını atayamaz veya diğer

şekillerde devredemezsiniz.

5.

MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım ve Kullanıcı Belgesindeki tüm fikri mülkiyet hakları, HP’ye veya onun

bayilerine aittir ve yürürlükteki telif hakkı, mesleki sır, patent ve ticari marka yasaları dahil olmak

üzere yasa tarafından korunmaktadır. Herhangi bir ürün tanıtım bilgisi, telif hakkı bildirimi veya

mülkiyet kısıtlamasını Yazılımdan çıkartamazsınız.

6.

TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMA. Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde

HP Yazılımında ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya derlemesini açma işlemleri

yapamazsınız.

7.

VERİ KULLANIMI ONAYI. HP ve bağlı kuruluşları, (i) Yazılım veya HP Ürününü Kullanımınız veya

(ii) Ürün ya da HP Ürünü ile ilgili destek hizmetlerinin teminiyle ilgili olarak sizin sağladığınız

teknik bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgilerin tümü, HP’nin gizlilik politikasına tabi

olacaktır. HP, Kullanımınızı geliştirmek veya destek hizmetleri sunmak için gerekli olan durumlar

haricinde bu tür bilgileri sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayacaktır.

8.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Ortaya çıkacak herhangi bir hasara rağmen, bu EULA

çerçevesinde HP ve bağlı kuruluşlarının tüm sorumluluğu ve münhasır çözümünüz, Ürün için

ödediğiniz miktar veya $5,00 (ABD) ile sınırlandırılacaktır. YÜRÜRLÜKTE YASALAR

ÇERÇEVESİNDE, HİÇBİR DURUMDA HP VEYA BAYİLERİ, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA

KULLANILAMAMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DURUMDA HİÇBİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA

NEDEN OLUNAN HASARDAN (KAR DÜŞMESİ, VERİ KAYBI, İŞİN DURMASI, KİŞİSEL

YARALANMA VEYA GİZLİLİK KAYBINDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DAHİLDİR), HP VEYA

HERHANGİ BİR BAYİSİNE BU HASAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ TAVSİYEDE VERİLMİŞ OLMASI VE

YUKARIDAKİ ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI AÇISINDAN BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA DAHİ

SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı eyaletlerde veya yargı bölgelerinde, arızi veya neden olunan

hasarların hariç tutulması veya sınırlandırılmasına izin verilmez, bu yüzden yukarıdaki

sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

9.

ABD HÜKÜMETİ MÜŞTERİLERİ. Yazılım, tamamen özel harcamalarla geliştirilmiştir. Tüm Yazılım,

yürürlükteki satın alma mevzuatlarındaki anlam çerçevesinde ticari bilgisayar yazılımıdır. Bu

yüzden US FAR 48 CFR 12.212 ve DFAR 48 CFR 227.7202’ye uygun olarak, ABD Hükümeti

veya ABD Hükümetinin bir yüklenicisi için veya ABD Hükümeti veya ABD Hükümetinin bir

yüklenicisi tarafından Yazılımın kullanılması, çoğaltılması ve kamuya ifşa edilmesi, yürürlükteki

uyulması zorunlu federal yasalarla çelişen hükümler hariç olmak üzere, yalnızca bu Son Kullanıcı

Lisans Sözleşmesinde ortaya konan koşul ve şartlara tabidir.

TRWW

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

187

background image

10.

İHRACAT YASALARIYLA UYUMLULUK. (i) Yazılımın ihracat ve ithalatı için yürürlükte olan veya (ii)

nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yaygınlaşmasıyla ilgili tüm kısıtlamalar dahil olmak

üzere Yazılımın Kullanımını kısıtlayan tüm yasa, kural ve mevzuatlara uymanız gerekmektedir.

11.

HAKLARI SAKLI TUTMA. HP ve bayileri, bu EULA’da size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

188

Ek B Servis ve destek

TRWW