HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Yazdırma ayarlarının önceliği

background image

Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

NOT:

Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

Sayfa Yapısı iletişim kutusu: Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz

programın Dosya menüsünde Sayfa Yapısı veya buna benzer komutu tıklatın. Burada

değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.

Yazdır iletişim kutusu: Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın Dosya

menüsünde bulunan Yazdır, Yazıcı Ayarları veya benzeri bir komutu tıklatın. Yazdır iletişim

kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle Sayfa Düzeni iletişim

kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü): Yazıcı sürücüsünü açmak için Yazdır

iletişim kutusunda Özellikler'i tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar,

genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz.

Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları: Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları Sayfa Yapısı,

Yazdır veya Yazıcı Özellikleri iletişim kutularındaki ayarlar değiştirilmediği sürece tüm

yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.

Yazıcı kontrol paneli ayarları: Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka

yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.